GARANTII

TEENUSTE KVALITATEDI TAGAVAD MITTE AINULT KÕRGELT KVALIFITSEERITUD TÖÖTAJAD JA KAASAEGSED TOOTMISE TEHNOLOOGIAD, VAID KA TEADMISTEPÕHINE TOOTMISPROTSESSIDE ARENG.

Rohkem pakkumisest
 1. OÜ "RECRO" annab oma toodetele 24 kuud või 100 000 km/ 12 kuud või 50 000 km garantii. Garantii ei kehti mehhatroonika elektroonilise osale.
 2. Garantii omanik on füüsiline või juriidiline isik, kelle nimi on kirjutatud  garantiikirjas. Juhul, kui auto müüakse uuele omanikule, tuleb 7 päeva jooksul tulla OÜ "RECRO" servisesse ja teha märgi garantiikirjas.
 3. Garantii ei kehti veduki puksiirile või kuludele auto üürile, samuti kuludele, mis on seotud ebamugavuste, ajakulu, äri kahju, varalise kahju ja vigastustega, või mis tahes muudele kuludele, mis on seotud õnnetuste või kaudsete kahjude või vigastustega.
 4. Garantii ei kehti, kui käigukast on tahtlikult kahjustatud, valesti (vt allpool käigukastide kasutamise nõuded) kasutatud , vigastatud õnnetuses, muudetud, valesti ühendatud või kahjustatud sobimatu osa tõttu.
 5. Igasugune kooskõlastamata  käigukasti eemaldamine või remont lõpetab  garantii kehtivust. Enne tööd käigukastiga klient peab võtma ühendust "RECROga" garantii töödega seoses ja leppida nende tegemisest. Garantii tööde võimalustest konsulteeruge ekspertidega klienditeeninduses.
 6. Kui OÜ "RECRO" otsustab, et käigukasti asendamine on vajalik, peab klient tagastama  kahjustatud käigukasti, et saada uut.
 7. Garantii töö toimub  OÜ "RECRO" tehases või vajaduse korral mõnel muul sarnasel täitjal. Klient peab maksma garantiitööde eest täitjale ja kirjalikult tõestama tööde täitmist "RECRO" garantiikohustuse raames.
 8. Transpordi kulusid katab klient ja neid ei hüvitata garantii alusel.
 9. Kliendi ja Firma "RECRO" on nõustunud, et "RECRO" hind taastamise eest põhineb garantiitingimuste andmetel.

Nõuded uuendatud käigukasti kasutamisele:

 • korrapärane visuaalne auto kontroll ja õlitaseme kontroll;
 • Hoidke heas korras mootorsõiduki jahutussüsteemi režiimi;
 • Käigukasti hooldamine viib läbi  ainult firma "RECRO";
 • Teha õlivahetust pärast 60000 km. Õlivahetusel tuleb esitada garantii sertifikaati;
 • Kui on õli leke või probleemid käigukasti töös, viivitamata võtke ühendust OÜ "RECRO"-ga;

Kõiki muid töid, mis on seotud käigukasti demonteerimisega ja mida viiakse läbi teises servises, tuleks kooskõlastada "RECRO"ettevõttega

Download pdf file
Select PDF file to upload: