recro-logo

Garanti

 1. RECRO garanterar rekonditionerade automatlådesystem mot defekter i utförande upp till 24 månader eller 100 000 mil/ 12 månader eller 50 000 mil, vilken som först inträffar. Kontakta våra Kundservice specialister för ytterligare information.
 2. Fabriksgaranti tillhör den individ eller företag vars namn är tryckt på företagsgarantin. Om ett fordon säljs till annan person, måste SIA “RECRO”informeras inom 7 dagar.
 3. Fabriksgarantin täcker inte bogseringskostnader, uthyrningsbilar, vätskor, obehag, tidsförluster, kommersiella förluster, egendomsförstöring, personskador, eller annan incident eller konsekvens därav, för förlust eller skada.
 4. Fabriksgarantin gäller inte om automatlådeenheten har blivit felaktigt behandlad, försummad, inkorrekt underhållna (v g se vilka krav som gäller för underhåll), skadad i en olycka, modifierad, inkorrekt installerad eller skadad som ett resultat av hur delar använts eller enheter som inte iklätts med automatlådesystemet.
 5. En icke-auktoriserad borttagning eller reparation gör fabriksgarantin verkningslös. Innan något görs, måste kunder underrätta RECRO omt evt krav föreligger på fabriksgarantin före reparation. Skriv till [email protected] för assistance med fabriksgaranti.
 6. Om RECRO fastställer att automatlådessystmemet måste ersättas, måste du returnera den utmålade defekta detaljen innan du kan erhålla en ersättnngsprodukt.
 7. Fabriksgarantiarbetet kommer att utföras antingen vid RECRO fabriken eller av annan utvald reparatör. Kunden har hela ansvaret för detta och att betala för det utförda arbetet och att överlämna i skriftlig form kraven tillsammans med de påstådda skickade defekta delarna förskottsbetalade till RECRO för dess genomgång och enskilda fastställande.
 8. Kunden är ansvarig för transportkostnaderna, med förbehäll for de begränsningar och villkor fabriksgarantin ställer.
 9. Kunden och RECRO kommer bestämma priset som RECRO kommer debitera baserat på denna fabriksgaranti.

Krav ställda på rekonditionerade automatlådessystemunderhåll:

 • En visuell granskning av bilen och normal oljenivå;
 • kylsystemet måste vara i gott och arbetande skick;
 • automatlådessgranskningen får endast ske av RECRO personal;
 • nästa oljebyte måste ske efter att ytterligare 6000 mil. Vid oljebytet, måste ett fabriks-garantibrev tillhandhållas;
 • In those cases of observed transmission malfunctions or oil leaks, RECRO must be contacted at [email protected];
 • Any work connected withremoval of the transmission system must be reported and aligned to SIA RECRO

RECROS KVALITET SÄKERSTÄLLS AV AVANCERAD TEKNIK OCH ANVÄNDANDE AV KNOW-HOW UTVECKLAD AV RECRO INOM TILLVERKNING.

Copyright 2024 Recro. All rights reserved.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram