AUTOMĀTISKĀS ĀTRUMKĀRBAS

Gatavā produkcija RECRO noliktavā

RECRO SNIEGTO PAKALPOJUMU KVALITĀTI NODROŠINA NE TIKAI AUGSTI KVALIFICĒTI DARBINIEKI, BET ARĪ MODERNAS RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS UN UZ ZINĀŠANĀM BALSTĪTA RAŽOŠANAS PROCESA ATTĪSTĪBA.

Vairāk informācijas
Kontakti

Ātrumkārbu restaurācija ir sarežģīts process un to nepieciešams veikt rūpīgi un ikvienā posmā meklēt labākos risinājumus katram konkrētajam ātrumkārbas gadījumam.

Izjaukšana un tīrīšana (mazgāšana)

Vispirms ātrumkārba tiek izjaukta un tiek iztīrītas ātrumkārbas detaļu nodiluma daļiņas, kas veicina mehānismu, gultņu, vārpstu un hidrauliskā vadības bloka nolietošanos. Ātrumkārbas tīrīšanā ietilpst atsevišķu detaļu mazgāšana ar rokām. Katra detaļa tīrīšanas procesā tiek rūpīgi pārbaudīta, darba virsmas tiek nopulētas, lai pagarinātu to darbības laiku.

Hidrotransformators

Restaurējot ātrumkārbu, vienmēr tiek restaurēts arī hidrotransformators – atgriezts, lai iztīrītu, novērtētu detaļu nolietojumu un nomainītu slēdzgultņus, starplikas, atsperes, rullīšus u.c. detaļas. Restaurācijas procesā tiek pārbaudītas turbīnas spuras un tās tiek nospriegotas un salodētas (sametinātas) ar speciālu ierīci. Hidrotransformatora kakliņi tiek uzmanīgi pārbaudīti un nepieciešamības gadījumā nomainīti. Hidrotransformators tiek pārbaudīts ar spiedienu un nobalansēts, lai izvairītos no vibrācijām, kas, lietojot ātrumkārbu, var izraisīt trokšņus, eļļas noplūdes vai ātrumkārbas bojājumus.

Hidrauliskais vadības bloks (HVB)

Restaurējot ātrumkārbu vienmēr tiek restaurēts arī HVB – izjaukts, iztīrīts un atjaunots. Visām HVB detaļām tiek pārbaudīts nolietojums un HVB savienojumi un blīvējumi ar ātrumkārbas korpusu.

Iespējamās eļļas noplūdes HVB tiek pārbaudītas ar vakuuma testu un tad testa stendā tiek simulēta automašīnas darbība. Automašīnas ātrums un citi mainīgie parametri tiek simulēti hidrauliski. Tests ātri uzrāda plaisas korpusā, precīzi nosaka darbības problēmas, un  pārnesumu pārslēgšanās momentus.

Ātrumkārbas pārbaude

Sākotnēji ātrumkārbu pārbauda uz salikšanas galda, lai pārliecinātos par eļļas cirkulācijas loku hermētiskumu. Šim nolūkam tiek izmantota eļļa zem spiediena un speciāla iekārta.

Ātrumkārbas salikšana

RECRO restaurētai ātrumkārbai tiek nodrošinātas jaunas un sertificētas detaļas. Nolietoto detaļu nomaiņa nodrošina kvalitatīvu un ilgstošu ātrumkārbas darbību. Ātrumkārbu salikšana tiek uzticēta tikai profesionāliem tehniķiem.

Ātrumkārbu testēšana

Katra restaurēta ātrumkārba tiek testēta uz dinostenda ar mainīgiem parametriem un mainīgu spiedienu. Veicot testu tiek pārbaudīts slēgsajūgs hidrotransformatorā, parkinga mehānisms, sajūga slīdēšana un eļļas noplūdes. Pārbaudes tiek veiktas simulējot dažādas slodzes, ko rada automašīnas dzinējs un ceļa apstākļi.

Testēšanas procesā RECRO izmanto ne tikai gatavus risinājumus, ko piedāvā testa stendu ražotāji, bet arī RECRO inženieru attīstītas programmas, kas veidotas, lai uzlabotu testa rezultātu precizitāti un pielāgotu testa stendu modernāko automātisko ātrumkārbu darbībai.