UTBYTESSERVICE

RECROS KVALITET SÄKERSTÄLLS AV AVANCERAD TEKNIK OCH ANVÄNDANDE AV KNOW-HOW UTVECKLAD AV RECRO INOM TILLVERKNING.

Lära mera

RECRO rekonditionerade produkter säljs vanligen på utbytesbasis. När vi säljer ett ny automat-lådessystem, cylinder huvud eller momentomvandlare på utbytesbasis, måste den gamla enheten returneras. För att hjälpa processen, har RECRO utvecklat ett snabbt och effektivt utbytessystem.

The exchange system is essential to a remanufacturer – the old transmission called  “core” is the raw material of our trade. The “core” is of great value, not only in financial terms but also for our production needs.  If we need to find new core to inject into our system, it slows down production, resulting in lost sales and profits.

Our simple return policy

Den gamla delen måste, lika för lika, vara komplett och fri från externa sprickor och skador för att säkerställa hela depositionen åter. Om Ditt gamla automatlådesystem inte motsvarar dess these regler, bara underrätta oss när du beställer. En gammal enhet eller ‘stommen’ I en automatlåda är alltid värd någoting för oss. Även en automatlåda som skadats bortom vad som kan anses vara ekonomiskt rimligt att reparera, kan fortfarande ge en reduktion i pris med 50% av inköpspriset.

Sä här kan Du göra:

  • placera din gamla enhet I den pall som erbjudits och återförpacka den på exakt samma sätt som din nya. Isärplockade enheter godkänns ej.
  • Låt rinna av den olja som finns men kom ihåg återplacera dräneringspluggarna. Din nya produkt kan ha haft plast lock inmonterade för att motverka föroreningar; dessa skall överföras till den gamla enheten före insamling
  • ring din leverantör för att organisera hämtning eller skicka oss en e-post, nämn RECRO ID eller fakturanumber och vi hämtar!
  • Glöm ej – gamla enheter skall återsändas inom 1 månad från inköpsdatum.

Logistik

  • RECRO har blivit experter inom logistik på att returnera stommar. Som ett resultat av detta kan vi hålla ett minimilager och vara flexibla i vår respons till kundernas ställda krav.
  • RECRO är nära sammanknutna med olika transportföretag inom EU. I allmännhet kan vi leverera inom hela Baltikum inom 24 till 48 timmar från en central punkt. Leveranser till andra Europeiska länder tager 3 till 5 dagar.
  • RECRO är alltid glada å dina vägnar att få hantera den returnerade stommen.
  • Detta är ytterligare en sida som utmärker RECRO!