AUTOMATLÅDOR

RECROS KVALITET SÄKERSTÄLLS AV AVANCERAD TEKNIK OCH ANVÄNDANDE AV KNOW-HOW UTVECKLAD AV RECRO INOM TILLVERKNING.

Lära mera
Kontakta oss

Våra tekniska processer

Denna del beskriver våra yrkesmässiga kunskaper och automatlåderekonditioneringsprocessen i vår fabrik.

Rengöring

När automatlådeenheten anländer plockas den isär och rengörs, varpå alla föroreningar som utmynnar i förtida slitage till växlar, lager, axlar och andra komponenter såsom ventilkroppen. Vi tvättar individuella komponenter för hand. Varje del inspekteras och ytorna putsas så deras livslängd förlängs.

Momentomvandlare

Rekonditionerade automatlådesenheter inkluderar rekonditionerade momentomvandlare. Vid RECRO inkluderar detta rengöring, inspektion och att byta ut tvättare, distansorgan, fjädrar, rullar and inlåsningssystem. Turbinbladen inspekteras också under rekonditioneringsprocessen, förutom att de skruvas åt och svetsas. Hubbar inspekteras noggrannt och ersätts där så är nödvändigt. Vi försäkrar oss också om att tryck-testa omvandlare, sedan dynamiskt balansera dem för att eliminera vibrationer som kan åstadkomma ljud, läckor eller automatlådeskador. Denna process är en praktisk demonstration i hur vi genomför vårt mål att tillhandhålla guldmedaljlösningar.

Cylinderhuvud

The valve bodies are disassembled, cleaned and reconditioned by our team of skilled technicians. All components of the valve body are inspected for wear and the valve body is re-configured to fit and seal perfectly with the transmission case.

Cylinderhuvudena vakuum testas för att läckor skall påträffas och placera sedan på en testbänk som simulerar fordonet i drift. Fordonets hastighet och förarens uppförande varieras hydrauliskt. Provet lokaliserar sprickor och andra felaktigheter mycket noggrannt och godtager korrekta bytespunkter.

Automatlådeinspektion

Vi testar automatlådeprestationen vid sammansättningsögonblicket för att försäkra att allt fungerar korrekt före ytterligare sammansättning och testning. Vi anbringar trycksatta vätskor och specialfixturer för att upptäcka kretsläckage.

Transmission assembly

RECRO garanterar att rekonditionerade automatlådesenheter innehåller nya och certifierade delar. Detta säkerställer jämn prestation och långt liv. Självklart, försäkrar våra skickliga tekniker potentiella kunder “kvalitet genom teknik”.

Transmission testing

RECRO garanterar att varje rekonditionerad automatlådesystem dynamometer testas med inspelade inspektioner för skiftesmönster och skiftestryck. Ett stall test, vätskeläckagetest, ett låsningstest och parkeringstest genomförs. Test genomförs vid varierande varv per minut och vid fullt pådrag och stängda gasspjällspositioner. Standardautomatlådor testas vid testbänken för att effektiv växelengagemang ävensom vävel- and kuggljud och rätt engagemang av växlings-skenorna in i spärrarna. Till skillnad från andra rekonditioningsföretag, använder RECRO inte endast färdig-lösningar tillhandahållna av testbänksproducenter. Vi utvecklar också konstant mjukvara för att förbättra testprecisionen och anpassar testbänken till de senaste automat-lådekraven.