GARANTI

THE QUALITY OF RECRO IS ENSURED BY ADVANCED TECHNOLOGIES AND APPLICATION OF KNOW-HOW DEVELOPED BY RECRO IN MANUFACTURING.

Learn more
 1. RECRO garanterer overhalte automatiske girsystemer mot defekter i utførelse og materialer opptil 24 måneder eller 100 000 km/12 måneder eller 50 000 km, avhengig av hva som inntreffer først. Kontakt våre kundeserviceeksperter for mer informasjon.
 2. Garantien tilhører personen eller virksomheten hvis navn er trykt på garantien. Hvis et kjøretøy selges til en annen person, må det informeres SIA “RECRO” innen 7 dager;
 3. Garantien dekker ikke tauekostnader, leiebiler, væsker, ulemper, tap av tid, kommersielt tap, skade på eiendom, personskade eller andre tilfeldige eller følgeskader.
 4. Garantien gjelder ikke hvis transmisjonsenheten har blitt mishandlet, forsømt, feil vedlikeholdt (se kravene for vedlikehold), skadet i en ulykke, modifisert, feil installert eller skadet som følge av bruk av deler eller gjenstander som ikke er utstyrt med overføringssystem.
 5. Enhver uautorisert fjerning eller reparasjon vil ugyldiggjøre garantien. Før du gjør noe, må kundene varsle RECRO om ethvert garantikrav før reparasjon. Skriv til [email protected] for garantihjelp.
 6. Hvis RECRO fastslår at transmisjonssystemet krever utskifting, må du returnere den påståtte defekte detaljen før du kan motta en erstatning.
 7. Garantiarbeidet vil bli utført enten på RECRO-fabrikken eller av en annen valgt reparatør. Det er kundens eneansvar å betale for dette arbeidet og sende inn et skriftlig krav sammen med de påståtte defekte delene sendt forhåndsbetalt til RECRO for gjennomgang og egen avgjørelse.
 8. Kunden vil være ansvarlig for fraktkostnader, underlagt begrensningene og betingelsene i denne garantien.
 9. Kunden og RECRO vil avtale prisen som RECRO vil kreve basert på denne garantien. Kravene til vedlikehold av automatisk girkassesystem:
  • en visuell undersøkelse av bilen og normalt oljenivå;
  • kjølesystemet må være i god stand;
  • undersøkelsen av overføringstjenesten må kun utføres av RECRO;
  • neste oljeskift må utføres etter ytterligere 60 000 km. Ved oljeskift skal det leveres et garantibrev;
  • Ved observerte transmisjonsfeil eller oljelekkasjer må RECRO kontaktes på [email protected];
  • Alt arbeid knyttet til fjerning av overføringssystemet skal rapporteres og innrettes til SIA RECRO