HIDRAULISKIE VADĪBAS BLOKI

Gatavā produkcija RECRO noliktavā

RECRO SNIEGTO PAKALPOJUMU KVALITĀTI NODROŠINA NE TIKAI AUGSTI KVALIFICĒTI DARBINIEKI, BET ARĪ MODERNAS RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS UN UZ ZINĀŠANĀM BALSTĪTA RAŽOŠANAS PROCESA ATTĪSTĪBA.

Vairāk informācijas
Kontakti

Hidrauliskais vadības bloks (HVB) ir iekārta, kas nodrošina ātrumkārbas galvenos procesus. Tam ir labirintam līdzīga uzbūve (struktūra) un katra labirinta eja ir atsevišķs vārsts. Katram vārstam ir noteikta funkcija, ko tas pilda. HVB restaurācijas process ir sarežģīts un RECRO mehāniķi to veic kvlaitatīvi un atbildīgi.

Restaurācijas procesā HVB tiek izjaukts, iztīrīts un atjaunots. Visām detaļām tiek pārbaudīts nolietojums un HVB savienojumi un blīvējumi ar ātrumkārbas korpusu.

Ar vakuuma testu tiek pārbaudītas iespējamās eļļas noplūdes un tad testa stendā tiek simulēta automašīnas darbība. Automašīnas ātrums un citi mainīgie parametri tiek simulēti hidrauliski. Tests ātri uzrāda plaisas korpusā, precīzi nosaka darbības problēmas, un  pārnesumu pārslēgšanās momentus.