GARANTII

TEENUSTE KVALITATEDI TAGAVAD MITTE AINULT KÕRGELT KVALIFITSEERITUD TÖÖTAJAD JA KAASAEGSED TOOTMISE TEHNOLOOGIAD, VAID KA TEADMISTEPÕHINE TOOTMISPROTSESSIDE ARENG.

Rohkem pakkumisest

1. SIA RECRO annab taastatud AKK-le _ kuulise garantii, läbisõidupiiranguga kuni _ km.  Garantii ei kehti AKK juhtploki (mehhatroonika) elektroonilistele osadele ega ka muudele elektrilistele detailidele nagu näiteks pööreteandur, käiguvahetushoova asendi andur ja muud sellised.


2. Garantii omanik on isik või ettevõte, kelle nimi on kantud garantiilehele. Auto müügi korral peab uus omanik 7 päeva jooksul teavitama sellest SIA-d RECRO e-posti teel: [email protected]


3. Garantii raames ei kaeta auto kohaletoimetamise ega auto rendi kulusid, samuti mitte ebamugavuste, ajakao, ärilise kahju, omandile tekitatud kahju ja isiklike traumadega seotud  kulusid ega muid kulusid, mis on seotud õnnetuste või sellest tulenevate kahjude või kahjustustega.


4. Käesolev garantii EI kohaldu kahjustustele, mis on tekkinud järgmistel põhjustel:

 • Liiga kõrge, liiga madal õlitase või vale AKK määrdeaine (õli) kasutamine;
 • Vee-, glükooli/antifriisi, liiva, soola või muude võõrkehade poolt tekitatud saaste;
 • Manipulatsioonid  mootori võimsuse suurendamiseks mootori juhtprogrammiga;  
 • Tahtlikult rikutud, nõuetele mittevastavalt hooldatud (nõuded vt. allpool), autoõnnetuses kannatada saanud, ümberehitatud või kahjustatud AKK-ga mitteseotud detailid;
 • Tootja ja SIA Recro poolt kehtestatud AKK paigaldamise juhiste eiramine;
 •  Valesti funktsioneerivad seadmed või juhtdetailid, - sealhulgas, kuid mitte ainult - elektroonilised juhtmoodulid, andurid, elektriinstallatsioonid, ABS süsteemid, mis võivad mõjutada käigukasti veatut funktsioneerimist;
 • Kahjustatud väliste detailide poolt esile kutsutud rikked, - sealhulgas, kuid mitte ainult - jahutid, jahutusventilaator, jahutuskomponendid, topeltmassiga hooratta kulumine, mootori või ülekande kinnitused, kulunud või valesti paigaldatud veovõllide detailid.

    5. SIA Recro ei vastuta paigaldatud detailide loomuliku amortisatsiooni või kulumise tagajärjel tekkinud   kahjustuste eest.


    6. Juhul kui SIA RECRO peab vajalikuks vahetada  AKK välja, peab klient taastatud AKK saamiseks tagastama kahjustatud AKK.


    7. Garantiitööd tehakse kas SIA RECRO tehases või vajaduse korral mõne teise võrdväärse tööde teostaja juures. Klient tasub garantiitööde eest selle teostajale, esitades selleks vastava kirjaliku avalduse.


    8. Transpordikulud katab klient.

    9. Kooskõlas käesoleva garantiiga  alustab Recro garantiiremonti pärast arve tasumist seadme või sellega seotud teenuste eest.


    10. Käesolev garantii lõpeb näidatud garantiitähtajaga alates esimese arve kuupäevast. Ükski remont ega vahetus garantiid ei pikenda. Pärast seda vastutab klient kõigi defektide eest sõltumata nende põhjustest.


    11. Klient ja SIA RECRO lepivad kokku, et SIA RECRO hind AKK taastamise eest tugineb käesolevatele garantiitingimustele.


Taastatud käigukasti kasutamise tingimused:

 • Regulaarne auto visuaalne kontroll ja õlitaseme kontroll;
 • Hoida auto jahutussüsteemi heas töökorras;
 • AKK hooldus tuleb teha SIA RECRO juures või mõnes muus volitatud teeninduses, kooskõlastades SIA-ga RECRO;
 • Järgmine õlivahetus pärast 60 000 km. Õlivahetusel tuleb ette näidata garantiileht;
 • Õlilekke või probleemide täheldamisel AKK töös võtta viivitamatult ühendust SIA RECRO telefonil 65 508 999  või e-posti teel: [email protected];
 • Iga kooskõlastamata AKK mahavõtmine või remont lõpetab garantii. Enne igasuguste tegevuste teostamist AKK-ga peab klient võtma ühendust SIA-ga RECRO vajalike garantiitööde osas ja need tuleb kooskõlastada. Garantiivõimaluste osas konsulteerige telefonil 65 508 999 või e-posti teel [email protected].

Garantii ei kehti ja seda ei loeta jõusolevaks juhul kui klient ei ole täitnud mõnda ülalnimetatud remondijärgse garantii nõuetest.

Download pdf file
Select PDF file to upload: